Zmiany organizacyjne:

Instytut uległ podziałowi, strony nowopowstałych jednostek:

Organizational changes:

Insitute has been splitted into: